The impact of China’s inclusive finance on multidimensional poverty in rural areas
WANG Liangjian, ZHOU Jingjing, CHEN Kunqiu, YAN Lei, TU Yingjie
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2022, (11): 1991 -2003 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2022.11.001