Influencing factors of waterlogging and waterlogging risks in Shenzhen City based on MAXENT
HE Peiting, LIU Danyuan, LU Siyan, HE Xiaoyu, LI Hua, YANG Liu, LIN Jinyao
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2022, (10): 1868 -1881 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2022.10.008