Effects of capital endowment and urban context on opportunity entrepreneurship of migrants in urban China
YIN Jiangbin, ZHANG Qianqian, LIN Sainan, HUANG Xiaoyan, QI Qi
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2022, (10): 1833 -1845 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2022.10.005