Influence of high-level scenic spots on tourism development and its spatial effect
GONG Qinlin, ZOU Donghan, ZHOU Yi, ZHU Shengjun
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2022, (8): 1364 -1377 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2022.08.002