A review of research on the characteristics and formation mechanism of urban functions
ZENG Chunshui, LIN Mingshui, ZHAN Dongsheng, LIN Yuying, WU Shidai
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2021, (11): 1956 -1969 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2021.11.013