A review of household energy consumption research from the perspective of spatial scale
JIANG Lu, HUANG Gengzhi, XIE Huichun, WANG Changjian, GUO Jie, DONG Zhiqiang
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2021, (10): 1788 -1798 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2021.10.014