Impact of the COVID-19 pandemic on population heat map in leisure areas in Beijing on holidays
ZHAO Ziyu, ZHAO Shiyao, HAN Zhonghui, XU Yunxiao, JIN Jie, WANG Shijun
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2021, (7): 1073 -1085 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2021.07.001