Toward rural-urban co-governance: An interpretation of the change of rural-urban relationship since the reform and opening up
ZHANG Wenbin, ZHANG Zhibin, DONG Jianhong, ZHANG Huailin, GONG Weimin
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2021, (5): 883 -869 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2021.05.014