Danwei-based life circle practice in the emerging city of Shenzhen: Construction and characteristics
GONG Yongxi, DUAN Jinghe, WANG Jiaqi, XIAO Zuopeng
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2021, (4): 554 -564 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2021.04.002