From localization to de-localization and re-localization: Transformation of the human-land relationship in China’s urbanization process
ZENG Guojun, XU Yuchen, WANG Longjie, ZHONG Shuru
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2021, (1): 28 -39 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2021.01.003