Process and mechanism of the commodification of rural space in developed areas: A case study of Xixiang Village in Suzhou City
HU Xiaoliang, LI Hongbo, ZHANG Xiaolin, YANG Jiahui
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2021, (1): 171 -182 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2021.01.016