Spatial reconstruction and cultural practice of the regeneration of historic blocks in the process of urbanization: A case study of Yongqing Fang, Guangzhou City
WEN Shixian, LIAO Jianhao, CAI Haohui, CHEN Xiaoliang
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2021, (1): 161 -170 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2021.01.015