Characteristics of jobs-housing spatial distribution in Beijing based on mobile phone signaling data
WANG Bei, WANG Liang, LIU Yanhua, YANG Bo, HUANG Xiaochun, YANG Ming
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (12): 2028 -2042 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.12.006