Advances in agricultural drought monitoring based on soil moisture
WU Zemian, QIU Jianxiu, LIU Suxia, MO Xingguo
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (10): 1758 -1769 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.10.014