Development differentiation of rural areas with tourism characteristics in eastern mountainous areas and its driving forces: A case study of Pingyang County, Zhejiang Province
QIAN Jiacheng, ZHANG Bailin, LIU Hongwu, GAO Yang, WANG Zhaoying, LIAN Xiaoyun
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (9): 1460 -1472 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.09.004