Research progress on the space of flow using big data
YANG Yanjie, YIN Dan, LIU Ziwen, HUANG Qingxu, HE Chunyang, WU Kang
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (8): 1397 -1411 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.08.013