Impacts of urban built environments on residents’ subjective well-being: An analysis based on 15-minute walking distance
LIU Ye, XIAO Tong, LIU Yuqi, QIU Yingzhi, LIU Yi, LI Zhigang
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (8): 1270 -1282 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.08.003