Spatiotemporal change of relative city shrinkage in Hubei Province, 2006-2015
ZHAO Qinglin, ZHANG Weina, LI Xinyi, LI Dianxin, SONG Xiaoqing
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (7): 1106 -1116 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.07.004