Progress and prospect of geopolitical risk research
XIONG Chenran, WANG Limao, QU Qiushi, XIANG Ning, WANG Bo
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (4): 695 -706 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.04.016