Research progress and prospect of telecoupling of Human-Earth system
MA Enpu, CAI Jianming, HAN Yan, LIAO Liuwen, LIN Jing
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2020, (2): 310 -326 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2020.02.012