Firm export diversification and local product diversity
JIN Wenwan,ZHU Shengjun,YAO Xiaoming
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2019, (10): 1545 -1557 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2019.10.010