Types of agricultural production transformation and implications for rural vitalization: A case of the Huang-Huai-Hai Plain
GE Dazhuan,ZHOU Li,LONG Hualou,QIAO Weifeng,LI Yurui
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2019, (9): 1329 -1339 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2019.09.006