Formation and change of the Yangtze River Economic Belt from a geographical perspective
DUAN Xuejun,ZOU Hui,CHEN Weixiao,WANG Yazhu,YE Lei
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2019, (8): 1217 -1226 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2019.08.010