Research progress and prospect of Beautiful China
Qing GAO, Huasong LUO, Zhenbo WANG, Jinping SONG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2019, (7): 1021 -1033 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2019.07.007