Adjustment of urbanization bias in surface air temperature over the mainland of China
Kangmin WEN, Guoyu REN, Jiao LI, Yuyu REN, Xiubao SUN, Yaqing ZHOU, Aiying ZHANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2019, (4): 600 -611 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2019.04.012