Research and application progress of ecosystem services in land use planning: A bibliometric and textual analysis
Ziwen LIU, Dan YIN, Qingxu HUANG, Chunyang HE, Fei XUE
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2019, (2): 236 -247 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2019.02.007