Research progress and prospects of Chinese geriatric geography
Xin XU, Yuan ZHAO, Xinlin ZHANG, Tonggang ZENG, Siyou XIA, Qianqian XIE, Qi SUN
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2018, (10): 1416 -1429 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2018.10.011