Influence of tourism on local music and its construction to the place: A case study on the Lijiang ancient town
Dawei LI, Chenggu LI, Zuopeng MA, Jing ZHANG, Yakun LU, Shuju HU
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2018, (6): 833 -843 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2018.06.010