On the analysis of rural space
Hongbo LI, Xiaoliang HU, Xiaolin ZHANG, Zhi LI, Yuan YUAN
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2018, (5): 591 -600 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2018.05.003