Tradeoffs and synergies between ecosystem services in Ordos City
Wenhuan WU, Jian PENG, Yanxu LIU, Yi'na HU
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (12): 1571 -1581 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.12.012