Geopolitical space of China's high-speed railway diplomacy
Yu HUANG, Yuejing GE, Teng MA, Xiaofeng LIU
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (12): 1489 -1499 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.12.004