A 240-year sedimentary record of paleoflood events from the Huangmaotan Lake, northern Jiangxi Province
Shuang WU, Qian LIU, Xiangming CAO, Zhongping LAI, Yuanhui CHEN, Yulian JIA
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (11): 1413 -1422 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.11.010