Multi-level spatial structure analysis of urban agglomeration in the Beijing-Tianjin-Hebei region based on spatial clustering algorithms
Xun ZHANG, Jianzhang CHEN, Jinchuan HUANG, Chongchong YU, Xiuxin CHEN
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (11): 1359 -1367 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.11.005