Overview on estimation models of land net primary productivity integrating remote sensing data
Changqiao HONG, Xiaobin JIN, Changchun CHEN, Shenmin WANG, Xuhong YANG, Xiaomin XIANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (8): 924 -939 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.08.002