Development and implications of the offshore financial center in the British Virgin Islands
Guangwen MENG, Yuanyuan ZHAO, Han LIU, Chunzhi WANG, Jingyuan ZHAO, liya LI
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (6): 709 -719 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.06.006