Job-housing mismatch of floating population in urban villages of Beijing
Chengzhi ZHENG, Wangfeng ZHANG, Bingyan WU, Bo LIANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (4): 416 -425 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.04.003