Capacity for resource exploitation based on marine functional zones: A case study in the Tianjin-Hebei coastal area
Ke CAO, Zhifeng ZHANG, Hongwei MA, Zhengxian YANG, Anning SUO
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2017, (3): 320 -326 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2017.03.007