Characteristics of new manufacturing land and coupling analysis with urban system in Chinese major urban agglomerations
Wei SUN, Xiaobin JIN, Zhihong ZHANG, Juan HAN, Xiaomin XIANG, Yinkang ZHOU
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2016, (12): 1483 -1493 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2016.12.005