Accessibility and urban economic linkages of counties in Shanxi Province
Qinqin SHI, Jiangjiang KANG, Fengxian LU, Kaina ZHAO, Shixin REN
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2016, (11): 1340 -1351 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2016.11.004