Spatial characteristics and dynamic change of innovation outputs in the Yangtze River Economic Belt
Jianwei ZHANG, Jiangjiang SHI, Yanhua WANG, Jianji ZHAO
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2016, (9): 1119 -1128 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2016.09.007