Energy-related carbon emission security at the provincial level in China
Peijun RONG, Quntao YANG, Yaochen QIN, Xu LI, Tianning ZHANG, Shuaishuai ZHANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2016, (4): 487 -495 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2016.04.009