Precision of data in three precipitation datasets of the Yarlung Zangbo River Basin
Xi HUANG, Zhonggen WANG, Yanfang SANG, Moyuan YANG, Xiaocong LIU, Tongliang GONG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2016, (3): 339 -348 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2016.03.008