Evaluation of low-carbon city and spatial pattern analysis in China
Jiansheng WU, Na XU, Xiwen ZHANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2016, (2): 204 -213 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2016.02.007