Institutions and mechanisms for developing the Yangtze River Economic Belt
Xuejun DUAN, Hui ZOU, Lei WANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (11): 1377 -1387 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2015.11.005