Research on the construction of green ecological corridors in the Yangtze River Economic Belt
Guishan YANG, Xibao XU, Pingxing LI
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (11): 1356 -1367 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2015.11.003