Potential land productivity of the coastal reclamation zones of Rudong County, Jiangsu Province
Yan XU, Lijie PU, Xue YU, Ming ZHU, Fangfang CAI
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (7): 862 -870 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2015.07.008