Discussion on desertification of humid region in southern China
Yuanliang JIN, Hua PENG, Luobin YAN, Yuewu XIANG, Xiangyu WANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (6): 772 -780 .  DOI: 10.18306/dlkxjz.2015.06.012