Research on urban flood simulation: a review from the smart city perspective
Yong LIU, Shaoyue ZHANG, Lin LIU, Xianwei WANG, Huabing HUANG
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (4): 494 -504 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2015.04.011