Application of geographical detector in human-environment relationship study of prehistoric settlements
BI Shuoben, JI Han, CHEN Changchun, YANG Hongru, SHEN Xiang
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2015, (1): 118 -127 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2015.01.014