Separate reconstruction of Chinese cropland grid data in the 20th century
FENG Yongheng, ZHANG Shihuang, HE Fanneng, ZHOU Zhaoyuan
PROGRESS IN GEOGRAPHY . 2014, (11): 1546 -1555 .  DOI: 10.11820/dlkxjz.2014.11.011